Karpatská 17, 058 01 Poprad

Telefón: 0903 575 951

E-mail: info@vtcpoprad.sk

Máte nejaké otázky?