Veľké tréningové centrum
Karpatská 17, 058 01 Poprad

Telefón - Recepcia

0903 869 394

Telefón

0903 575 951

Email

info@vtcpoprad.sk